• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Zakres robót

OBECNIE NASZ ZAKRES ROBÓT MIĘDZY INNYMI  OBEJMUJE:

projektowanie i budowa wszelkich obiektów budowlanych wraz ze wszystkimi robotami instalacyjnymi i towarzyszącymi.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów zaopatrujących w gaz, transport i przesył, dystrybucja oraz handel gazem.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów służących wytwarzaniu ciepła, jego  przesył, dystrybucja oraz handel ciepłem.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów służących wytwarzaniu energii elektrycznej, jej przesył, dystrybucja oraz handel energią.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów służących zaopatrzeniu w wodę i jej sprzedaż.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów służących usługowemu odbiorowi ścieków oraz ich obróbce.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów służących ochronie środowiska, w tym źródeł energii odnawialnej.

projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych, świadczenie usług w zakresie telekomunikacji.

handel hurtowy i detaliczny artykułami technicznym.

eksport i import artykułów technicznych.

usługi poligraficzne i kserograficzne.

usługi transportowe (drogowe) i sprzętowe.

usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego.

działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

Copyright @ 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone
A. BRZOZOWSKI